Hoe het allemaal begonnen is
In 1343 kreeg het dorp Venlo stadsrechten van Landsheer hertog Reinald II van Gelre. Mede hierdoor weten we relatief veel over huis Stalberg, want vanaf dat moment kon men in Venlo zelfstandig belasting heffen, en werd ook opgetekend wat men van wie aan belasting en andere heffingen ontving.

Het is daarom ook bekend dat de bouwheer van Huis Stalberg, Gerard van Stalbergen, in 1389 "4 oude schilden, 23 placken en 4 deniers" betaalde om burger van Venlo te mogen worden. Het moet dus omstreeks 1389 geweest zijn dat huis Stalberg gebouwd werd.

Huis Stalberg werd al snel een belangrijk huis, omdat het bezit van het huis de eigenaar het recht gaf "verschreven te worden onder de ridderschap van het Overkwartier van Gelder en hem toegang gaf tot de vergaderingen der edelen op de kwartiersdagen te Roermond".

De 'netkaart' van van Deventer, omstreeks 1560-1565De vroegste kaarten Op de kaart van van Deventer hiernaast (omstreeks 1560-1565) is huis Stalberg afgebeeld. De honderden kaarten die van Deventer heeft gemaakt zijn in opdracht van Filips II vervaardigd met het oog op militaire acties in de 'onrustige Nederlanden'. Deze kaart is een van de eerste echt betrouwbare kaarten, omdat hij gemaakt is met een voor die tijd ongeëvenaarde precisie. Deze kaart is te vinden in het Rijksarchief te Maastricht, collectie Kaarten en prenten, cat. nr. 100.
Verder