VERANDERD STADSGEZICHT
Als ergens in Venlo het stadsgezicht aan veranderingen onderhevig is, dan is het wel in de zogenaamde bantuin, het stadsgedeelte buiten de oude muren. In de omgeving van huis Stalberg, helemaal rechts op de bovenste foto, hebben tal van tuinderijen plaats moeten maken voor straten en flatgebouwen. Op de onderste foto, rechts, opnieuw het huis Stalberg, nu.