Venlo, 1 juni 2001. Wegens de aanhoudende malaise in de internet-industrie en de daarmee samenhangende twijfels over de financiële haalbaarheid, heeft de directie van Stalberg.nl besloten om met onmiddellijke ingang de verdere ontwikkeling van de Stalberg e-shop te staken.


De plannen waren er, het kapitaal was er en het idee was goed. Toch is de Stalberg e-shop sinds vandaag het jongste slachtoffer van de nieuwe economie -zonder zelfs nog maar één dag on-line geweest te zijn. Hoe kon zoiets gebeuren? Een analyse.

Commerciële kansen
Stalberg.nl is een thema-site met duizenden hits per maand. De makers van Stalberg.nl hebben daaruit geconcludeerd dat er in potentie veel bezoekers zijn die "klanten" zouden kunnen worden. Voortbordurend op die gedachte hebben de makers van de website daarop een keur van producten in de hogere prijsklasse bijeengezocht rondom het thema van stalberg.nl, waarbij kwaliteit, ambachtelijkheid en duurzaamheid van de producten voorop stonden.

Een uitgebreide on-line catalogus, van waaruit direct besteld én betaald kon worden, moest het hart van de nieuwe onderneming worden. Snelle en perfecte service zouden de onderneming kenmerken. Een representatief marktonderzoek door Newconomy bevestigde wat de enthousiaste ondernemers al vermoedden: er is een markt voor deze producten.

Tegenvallers
Met deze plannen op zak werden investeerders gezocht. Die waren snel gevonden, maar daarna ging het in rap tempo bergafwaarts. De acquisitie van stalberg.com lukte niet, de database-leverancier liet het afweten, investeerders haakten af, nieuw aangetrokken medewerkers bleken onvoldoende gekwalificeerd te zijn. Daarnaast begon het aantal bezoekers af te nemen, waardoor de site steeds onaantrekkelijker voor adverteerders werd. Het drama voltrok zich steeds sneller, de ondergang van de nieuwe onderneming tekende zich af.

Op 1 juni 2001 viel het doek definitief voor de Stalberg e-shop: alle werkzaamheden werden stopgezet.


Hoewel Stalberg B.V. inmiddels is ontmanteld en er met alle schuldeisers een regeling getroffen is, zijn er ook positieve ontwikkelingen.

Want in tegenstelling tot de commerciële activiteiten van het Stalberg team, lopen de niet-commerciële activiteiten van de "Vereniging Huis Stalberg" beter dan ooit. Met een aanwas van gemiddeld één lid per week is het zelfs de snelst groeiende vereniging in Venlo-Oost, omgeving Stalberg!

(Aanmelden als nieuw lid kan via de contact pagina op deze website. Lidmaatschap is gratis, maar een bijdrage in vorm van schoonmaak- en/of opruimwerkzaamheden wordt zeer op prijs gesteld.)

Stalberg.nl blijft gratis, voor iedereen!
De groei van de Vereniging maakt het mogelijk dat stalberg.nl blijft zoals het is: gratis, en voor iedereen vrij toegankelijk. De doorstart van de website is zeker gesteld door de belangeloze bijdrage van tientallen vrijwilligers en door donaties van diverse sympathisanten die te kennen hebben gegeven anoniem te willen blijven.


Het gaat de laatste tijd steeds vaker fout met commerciële websites. Lees er meer over op www.whytheyfailed.com