Er valt veel te vertellen over Huis Stalberg. Op deze pagina's hebben we daar wat van verzameld. Er is informatie over het huis zoals het er voor de restauratie uit zag, over de lange en bewogen geschiedenis, er zijn foto's uit de vorige eeuw, en we hebben de resultaten van een bouwhistorisch onderzoek opgenomen.


Huis Stalberg rond 1900, detail van de ansichtkaart

Op de foto hierboven is de oude situatie van het landgoed Stalberg te zien. Als je met de rug naar de voorgevel van het huis zou staan, dan zou je links en rechts een rij huizen zien, waar de knechten en hun families woonden. De rij huizen op de voorgrond is in de 60-er jaren afgebroken. Veel ervan zit nog in de grond, trouwens...